celostátní sjezd
České společnosti klinické biochemie
20. – 22. září 2015, Brno (přidejte si akci do kalendáře)

Těšíme se
na vás v Brně

Novinky

24září

Přidána Fotogalerie sjezdu

17srpna

Přidány Workshopy firem

5srpna

Přidán Časový program

Archiv novinek >

Nejbližší důležité termíny

25srpna

Storno registrace

20srpna

Příjem přihlášek k ubytování

20června

Příjem přihlášek k účasti se sníženým registračním poplatkem

Všechny důležité termíny >

Záštita:

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel Fakultní nemocnice Brno

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

XII. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie s mezinárodní účastí

Hotel Voronež Brno
20. – 22. září 2015

Předseda organizačního výboru:
Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA

Vážené kolegyně a kolegové,
milí přátelé,

ve dvouletém cyklu se orloj odborného života naší společnosti pootočil k XII. celostátnímu sjezdu, který se po relativně dlouhé době bude konat v Brně. Ambicí každého pořadatele je nabídnout maximálně zajímavá a aktuální témata, excelentní přednášející, dokonalou organizaci, přátelské prostředí a sympatický společenský program.

Nosným tématem našeho sjezdu je stejně jako v případě letošního EUROMEDLABU problematika klinické aplikace našich laboratorních aktivit, spolupráce s klinickými kolegy i jejich pohledy na klasické klinicko biochemické domény.

Dvě plenární přednášky budou věnovány pokrokům a budoucnosti molekulární biologie v laboratorní diagnostice. Přednesou je prof. Maurizio Ferrari, President IFCC, Hospitale San Raffaele Milano a prof. Michael Neumaier, president DGKL, Medizienische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg.

Prostor bude věnován i neopominutelným tématům, jako je kvalita, laboratorní instrumentace a analytika.

Tradiční Hořejšího přednášku přednese doc.Petr Štern na široce mezioborově pojaté téma aplikované imunochemie.

Jménem všech, kteří se podílejí na přípravě XII.celostátního sjezdu České společnosti klinické biochemie v Brně, vás srdečně zveme k hojné účasti.

Věříme, že si odnesete hodně nových poznatků a získáte nové impulzy pro svoji laboratorní, klinickou i vědeckou činnost. Garanti jednotlivých tematických bloků jsou zárukou vysoké kvality odborného programu sjezdu. Věříme, že se nám podaří připravit také přátelskou společenskou atmosféru, která i po čase vyvolá příjemné vzpomínky na sjezdové podzimní Brno.


prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
předseda ČSKB ČLS JEP

doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA
předseda organizačního výboru